ظروف پزشکی 

ظروف پزشکی کاربرد های مختلفی دارند مانند ظروف پانسمان سطل استیل پزشکی مژر استیل داخل مدرج پزشکی سینی استیل پزشکی  رسیور استیل پزشکی لگن زیر بیمار استیل پزشکی چای آبسلنگ استیل پزشکی و ....