کفش و صندل طبی 

پا ها مهم ترین قسمت های اعضای بدن و تکیه گاه بدن هستند که تمام نیروی وزن بدن به وسیله آن به زمین منتقل می شود و پس از برخورد به زمین به وسیله پا به زانو و از آنجا به مفاصل و ستون فقرات منتقل می شود . بنابراین مراقبت از پاها اهمیت زیادی دارد پس بهتر است برای حفاظت از پا ها مناسب ترین راه یعنی استفاده از کفش های طبی را انتخاب کنیم.

زیرشاخه ها

 • خرید محصول

  ویژگی محصول: جنس: چرم طبیعی دسته بندی: کفش مردانه زیره: پلی اورتان کفی: طبی                                توضیحات بیشتر در ادامه صفحه

  390,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ویژگی محصول: جنس: چرم طبیعی دسته بندی: کفش مردانه زیره: پلی اورتان کفی: طبی                                توضیحات بیشتر در ادامه صفحه

  420,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ویژگی محصول: جنس: چرم طبیعی دسته بندی: کفش مردانه زیره: پلی اورتان کفی :طبی                                توضیحات بیشتر در ادامه صفحه

  290,000 تومان 360,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ویژگی محصول: جنس: چرم طبیعی دسته بندی: کفش مردانه  کف: سه لایه طبی زیره مواد: PU-تزریق مستقیم                                   توضیحات بیشتر در ادامه صفحه

  395,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ویژگی محصول: جنس: چرم طبیعی دسته بندی: کفش مردانه  کف: سه لایه طبی زیره مواد: PU-تزریق مستقیم                                توضیحات بیشتر در ادامه صفحه

  340,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ویژگی محصول:  جنس: چرم طبیعی دسته بندی: کفش مردانه  کف: سه لایه طبی زیره مواد: PU-تزریق مستقیم                                 توضیحات بیشتر در ادامه صفحه

  340,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویژگی محصول: جنس: چرم طبیعی دسته بندی: کفش مردانه  کف: سه لایه طبی زیره مواد: PU-تزریق مستقیم                                توضیحات بیشتر در ادامه صفحه

  395,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ویژگی محصول: جنس: چرم طبیعی دسته بندی: کفش مردانه  کف: سه لایه طبی زیره مواد: PU-تزریق مستقیم                              توضیحات بیشتر در ادامه صفحه

  340,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ویژگی محصول:نوع جنس: چرم مصنوعی کف: سه لایه طبی زیره: تزریق مستقیم                                توضیحات بیشتر در ادامه صفحه

  160,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ویژگی محصول: نوع جنس: چرم کف: سه لایه طبی زیره: مواد Pu-تزریق مستقیم                                 توضیحات بیشتر در ادامه صفحه

  268,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویژگی محصول: نوع جنس: چرم مصنوعی کف: سه لایه طبی زیره: تزریق مستقیم                                 توضیحات بیشتر در ادامه صفحه

  175,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویژگی محصول: نوع جنس: چرم کف: مواد Pu-چرم زیره: مواد PU-تزریق مستقیم                                 توضیحات بیشتر در ادامه صفحه

  130,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف