نبولایزر 

نبولایزر وسیله ای کاربردی است که به نحوی اثربخش برای استنشاق انواع دارو مورد استفاده قرار می گیرد. با خرید نبولایزر ، می توانید انواع دارو را در هر زمان و مکان از طریق تنفس مصرف کنید. نبولایزر به طور مستقیم، آسان و سریع، داروها را به شش ها منتقل کرده و باعث اثربخشی سریع تر می شود. به عنوان مثال، ممکن است یک داروی تزریقی برای بیماری برونشیت تأثیر...

نبولایزر وسیله ای کاربردی است که به نحوی اثربخش برای استنشاق انواع دارو مورد استفاده قرار می گیرد. با خرید نبولایزر ، می توانید انواع دارو را در هر زمان و مکان از طریق تنفس مصرف کنید. نبولایزر به طور مستقیم، آسان و سریع، داروها را به شش ها منتقل کرده و باعث اثربخشی سریع تر می شود. به عنوان مثال، ممکن است یک داروی تزریقی برای بیماری برونشیت تأثیر زیادی نداشته باشد ولی با استفاده از دستگاه نبولایزر می توان دارو را مستقیماً به دستگاه تنفس رساند که این موضوع قابل توجه است. نبولایزر، دارو را به هوای استنشاقی تبدیل می کند که به راحتی قابل تنفس است. این وسیله برای کودکانی که از خوردن شربت و یا قرص خودداری می کنند، بسیار مناسب است. این درمان، به خصوص در وضعیت هایی مانند آسم و برونشیت شدید بسیار مؤثر است و به دلیل جلوگیری از تأثیر دارو بر بافت های دیگر بدن، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. نبولایزر با توجه به نوع داروی مصرفی باعث بهبود تهویه، افزایش عملکرد ماهیچه های تنفسی، جلوگیری از تجمع ترشحات ریوی، بهبود استقامت فعالیت های عمومی، بهبود سرفه، پیشگیری از آتلکتازی، کاهش چسبندگی، کمک به بازگشت خون، کاهش اسپاسم و کاهش درد بسیار مؤثر است. نبولایزرها در بیمارستان، خانه و همچنین برای مرطوب کردن هوا کاربرد دارند.

بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف