دستگاه محرک الکتریکی اعصاب 

دستگاه محرک الکتریکی اعصاب، ابزاری است که با کمک فناوری جدید و پیشرفته، امواجی را به نقاطی از بدن که پدهای این دستگاه متصل هستند، ارسال کرده و باعث رفع خستگی و گرفتگی عضلات خواهد شد.

از مزایای استفاده از دستگاه محرک اعصاب می توان به : برطرف نمودن دردهای کتف، پشت و کمر ، رفع اسپاسم های عضلانی ،

ماساژ درمانی ، کاهش درد مربوط به دیسک کمر و گردن ،...

دستگاه محرک الکتریکی اعصاب، ابزاری است که با کمک فناوری جدید و پیشرفته، امواجی را به نقاطی از بدن که پدهای این دستگاه متصل هستند، ارسال کرده و باعث رفع خستگی و گرفتگی عضلات خواهد شد.

از مزایای استفاده از دستگاه محرک اعصاب می توان به : برطرف نمودن دردهای کتف، پشت و کمر ، رفع اسپاسم های عضلانی ،

ماساژ درمانی ، کاهش درد مربوط به دیسک کمر و گردن ، استفاده جهت ریلکس کردن .

بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف