اتوسکوپ 

اتوسکوپ یک ابزار پزشکی است که توسط پزشک برای معاینه گوش استفاده می شود. اتوسکوپ داخل گوش را بزرگ نشان می دهد تا مشکلات گوش خارجی و میانی مانند گوش شناگر (عفونت در کانال خارجی گوش)، ساخت موم گوش یا اوتیت مدیا را تشخیص دهد. عموما دارای یک ذره بین، یک اسپکولوم مخروطی شکل در انتهای لوله و یک منبع نور است که نواحی خاص گوش را روشن می کند. پزشک حتی ممک...

اتوسکوپ یک ابزار پزشکی است که توسط پزشک برای معاینه گوش استفاده می شود. اتوسکوپ داخل گوش را بزرگ نشان می دهد تا مشکلات گوش خارجی و میانی مانند گوش شناگر (عفونت در کانال خارجی گوش)، ساخت موم گوش یا اوتیت مدیا را تشخیص دهد. عموما دارای یک ذره بین، یک اسپکولوم مخروطی شکل در انتهای لوله و یک منبع نور است که نواحی خاص گوش را روشن می کند. پزشک حتی ممکن است از یک اتوسکوپ برای معاینه گلو یا بینی شما استفاده کند. مراحل استفاده از اتوسکوپ شامل آماده شدن برای معاینه، انجام معاینه و تمیز کردن ابزار بعد از هر بار استفاده می باشد

بیشتر