چکش معاینه 

یکی از ابزار های موثر، کاربردی و جالب توجه در امر انواع معاینه های عصبی و پزشکی، چکش معاینه یا نورولوژی است. پزشکان از این وسیله برای انجام معاینات مختلف که در ارتباط با سیستم عصبی پا و بازتاب ناشی از آن صورت می گیرد. شاید بتوان گفت اولین کشوری که از این ابزار برای تشخیص برخی اختلالات عصبی و حسی استفاده می کرده است،این نوع چکش پزشکی در انواع مخت...

یکی از ابزار های موثر، کاربردی و جالب توجه در امر انواع معاینه های عصبی و پزشکی، چکش معاینه یا نورولوژی است. پزشکان از این وسیله برای انجام معاینات مختلف که در ارتباط با سیستم عصبی پا و بازتاب ناشی از آن صورت می گیرد. شاید بتوان گفت اولین کشوری که از این ابزار برای تشخیص برخی اختلالات عصبی و حسی استفاده می کرده است،این نوع چکش پزشکی در انواع مختلف و با کاربردهای گوناگون و همچنین در اندازه های متنوع که معمولا بین ۲۵ تا ۴۰ سانتیمتر است، تولید شده و به بازار عرضه می گردند.

بیشتر