درماتسکوپ 

درماتوسکوپ دستگاهی است که به منظور معاینه پوست و با هدف تشخیص دقیق انواع مشکلات پوستی کاربرد دارد. این ابزار با استفاده از تکنیک تابش نور بر روی سطح پوست، می تواند تصاویری شفاف را با بزرگنمایی بسیار زیاد و تا حدود ده برابر ارائه دهد. همچنین از این دستگاه به منظور شناسایی و تشخیص برخی از انواع سرطان های پوست مانند ملانوما استفاده می گردد. دستگاه ...

درماتوسکوپ دستگاهی است که به منظور معاینه پوست و با هدف تشخیص دقیق انواع مشکلات پوستی کاربرد دارد. این ابزار با استفاده از تکنیک تابش نور بر روی سطح پوست، می تواند تصاویری شفاف را با بزرگنمایی بسیار زیاد و تا حدود ده برابر ارائه دهد. همچنین از این دستگاه به منظور شناسایی و تشخیص برخی از انواع سرطان های پوست مانند ملانوما استفاده می گردد. دستگاه درماتسکوپ از یک لامپ با نور هالوژن تشکیل شده است که با استفاده از بازتاب نور به طور همزمان از سطح پوست تصویربرداری می کند و به این ترتیب این امکان برای پزشک به وجود خواهد آمد که توسط اطلاعات به دست آمده از این دستگاه بتواند تشخیص لازم را بدهد.

بیشتر