ضد عفونی کننده 

ضد عفونی کننده ها دسته ای از مواد ضد میکروب هستند که در سطح زنده بافت پوست بدن قابل استفاده هستند و در مقابله با باکتری ها قارچ ها و ویروس ها و سایر ارگانیسم ها آنها را از بین میبرند. انواع ضد عفونی کننده ها: ضدعفونی کننده زخم سیلوسپت, دستگاه ضد عفونی کننده هوشمند دست, محلول ضد عفونی کننده هوای محیط, محلول ضد عفونی کننده سیلوسپت, محلول ضد عفونی ...

ضد عفونی کننده ها دسته ای از مواد ضد میکروب هستند که در سطح زنده بافت پوست بدن قابل استفاده هستند و در مقابله با باکتری ها قارچ ها و ویروس ها و سایر ارگانیسم ها آنها را از بین میبرند. انواع ضد عفونی کننده ها: ضدعفونی کننده زخم سیلوسپت, دستگاه ضد عفونی کننده هوشمند دست, محلول ضد عفونی کننده هوای محیط, محلول ضد عفونی کننده سیلوسپت, محلول ضد عفونی کننده ژل دست, محلول ضد عفونی کننده سپتی سیدین و ....

بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف