کاور روتختی 

استفاده از کاور روتختی یکی از مهم ترین راهکار های مهم در انتقال بیماری و شیوع آلودگی در محیط بیمارستان است.

معمولا در حین جراحی مقداری خون و مواد ضد عفونی کننده مانند بتادین برروی تخت بیمار ویا لباس بیمار ویا برروی لباس جراح سرایت می کند. زمانیکه تخت بیمار یا بالش بیمار فاقد روکش یکبار مصرف باشد علاوه بر نفوذ خون به تشک امکان بیماری به دیگران نی...

استفاده از کاور روتختی یکی از مهم ترین راهکار های مهم در انتقال بیماری و شیوع آلودگی در محیط بیمارستان است.

معمولا در حین جراحی مقداری خون و مواد ضد عفونی کننده مانند بتادین برروی تخت بیمار ویا لباس بیمار ویا برروی لباس جراح سرایت می کند. زمانیکه تخت بیمار یا بالش بیمار فاقد روکش یکبار مصرف باشد علاوه بر نفوذ خون به تشک امکان بیماری به دیگران نیز قوت میگیرد.

به همین دلیل از کاور پلاستیکی و یا روکش رولی یکبار مصرف در بیمارستان ها استفاده می کنند

بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف