ویلچر 

تاریخ صندلی چرخدار به ما نشان می‌دهد که قدرت نوآوری و همکاری میان افراد معلول و نوآوران (معلول و غیر‌معلول) و چگونگی این مهم برای ایجاد موثرترین پیشرفت‌ها تا چه اندازه موفقیت‌آمیز بوده است.در حالی که هم صندلی و هم چرخ از بدو ورود انسان به کره خاکی خلق شدند، یونانیان باستان و چینی‌ها اولین کسانی بودند که فکر می‌کردند ترکیب این دو می‌تواند فوق‌الع...

تاریخ صندلی چرخدار به ما نشان می‌دهد که قدرت نوآوری و همکاری میان افراد معلول و نوآوران (معلول و غیر‌معلول) و چگونگی این مهم برای ایجاد موثرترین پیشرفت‌ها تا چه اندازه موفقیت‌آمیز بوده است.در حالی که هم صندلی و هم چرخ از بدو ورود انسان به کره خاکی خلق شدند، یونانیان باستان و چینی‌ها اولین کسانی بودند که فکر می‌کردند ترکیب این دو می‌تواند فوق‌العاده باشد. یونانیان باستان برای ارابه‌هایشان از آنها استفاده می‌کردند و از تخت‌های چر‌خدار برای انتقال افرادی که توانایی راه رفتن نداشتن بهره می‌برند. در چین نیز صندلی چر‌خدار از حدود 525 سال قبل از میلاد به کار گرفته می‌شد.

بیشتر

زیرشاخه ها

لیست مقایسه محصولات

انصراف